מסלול לאחים/יות מעשיים/יות


מסלול לאחים/יות מעשיים/יות

אחים ואחיות מעשיים/ות מהווים חלק חשוב במערך המסייע לאחיות המוסמכות בכל המרכזים הרפואיים. הם/ן מבצעים/ות טיפולים סיעודיים בסיסיים, נותנים/ות טיפול תרופתי בסיסי, משגיחים/ות על החולים, ואחראים/ות לסיוע בהפעלה של ציוד ומכשור רפואי.

בוגרי המסלול יכולים/ות להשתלב במגוון מסגרות תעסוקה במערכת הבריאות: מחלקות כלליות, מרכזים גריאטריים ובמרכזים פסיכיאטריים.

האקדמיה לסיעוד מציעה מסלול לימודים למועמדים בעלי תעודת בגרות, המעוניינים לרכוש מקצוע טיפולי, במוסדות הבריאות.

מסגרת הלימודים
הלימודים מתקיימים 5-4 ימים בשבוע, במשך שנה.

איך נרשמים?
ההרשמה מתקיימת בין החודשים אפריל עד נובמבר.
הקורס מתחיל בחודש ינואר.

באמצעות האתר, בסרגל העליון, יש להדפיס את טפסי הרישום , למלא , לצרף את המסמכים הרלוונטים , ולשלוח במייל.