השתלמויות מוכרות בסיעוד


השתלמויות מוכרות בסיעוד
האקדמיה לסיעוד מציעה תוכניות להמשך התמחות והתמקצעות לאחים ואחיות מוסמכים אקדמאים. התוכניות שמות דגש על מיומנויות ניהול הטיפול המקצועי, המבוסס על חשיבה אינטגרטיבית וידע נרחב.

מסלולי ההכשרה
מסלולי ההכשרה המתקדמת באקדמיה לסיעוד הם בתחומים הבאים:
 • חדר ניתוח – יומיים בשבוע
 • טיפול נמרץ משולב – יומיים בשבוע
 • הדרכה קלינית – יום בשבוע
 • רפואה דחופה – יומיים בשבוע
 • גריאטריה – יומיים בשבוע
 • מיילדות – יומיים בשבוע

מסגרת הלימודים
ההשתלמויות מבוססת על תוכניות הלימודים של מינהל הסיעוד במשרד הבריאות.
הקורסים מתקיימים בשעות 08:00 - 15:00.

תנאי סף לקבלה

 • אזרח או תושב ישראל
 • בעל/ת תעודת רישום קבועה כמורשה לעסוק בסיעוד כאח/ות מוסמך/ת
 • בעל/ת תואר אקדמי המוכר ע"י משרד החינוך בישראל
 • ציון 70 ומעלה בתוקף, בבחינת מיון.

המועמדים הבאים פטורים ממבחן המיון

 • בעלי תואר PhD מוכר במדינת ישראל
 • בוגרי השתלמות מוכרת בסיעוד בחמש השנים האחרונות.
 • בעלי/ות ציון 70 ומעלה במבחן רישום ממשלתי למעמד אח/ות מוסמך/ת, שנבחנו במהלך ארבע שנים אחרונות.

איך נרשמים?
לפרטים והרשמה יש לפנות למנהלת האקדמיה לסיעוד ברזילי אשקלון, בטלפון:086663905

טפסי רישום להורדה , באתר, בסרגל העליון בטפסים, יש להדפיס ,למלא

ולצרף את כל המסמכים הרלוונטים ולהחזיר למייל.