תוכנית להסבת אקדמאים - מותאמת להורים


הסבת אקדמאים מותאם להורים

למי מיועדת התוכנית?
התוכנית מיועדת להורים אקדמאים בעלי תואר ראשון או שני, בתחומים שונים, המבקשים לעשות הסבה מקצועית למקצוע הסיעוד.

תוכנית הלימודים
תוכנית הלימודים מבוססת על תוכנית מחייבת של מנהל הסיעוד, משרד הבריאות.

תנאים מיוחדים להורים
לא קל גם להיות הורים וגם ללמוד במסגרת לימודים מחייבת - גם מבחינת הזמן הנדרש, וגם מבחינת העול הכלכלי. התוכנית שלנו נועדה להקל עליכם, ההורים, ומעניקה לכם את ההטבות הבאות:

  • הלימודים מותאמים לימי הלימוד והחופשות בבתי הספר.
  • פטור מתשלום שכר לימוד.

מסגרת הלימודים
הלימודים נערכים במשך 4 ימים בשבוע בין השעות 08:00 - 13:00.
משך הלימודים – 3 שנים.

איך נרשמים?
לפרטים נוספים ניתן לפנות לטלפון 08-6745522/4.

באתר, בסרגל העליון, בטפסים, יש להדפיס את הטפסים, למלא, לצרף את המסמכים הרלוונטים, ולהחזיר במייל.